top of page

LITERATURA O JAROSLAVU JEŽKOVI

 

 - Václav Holzknecht: Jaroslav Ježek a Osvobozené divadlo, SNKLHU, Praha 1957 (přeprac. vydání vyšlo v nakl. ARSCI, Praha 2007)

 

 - Václav Holzknecht: Jaroslav Ježek, Horizont, Praha 1982 

 

 - Cinger, František: Šťastné blues, aneb z deníku Jaroslava Ježka, nakl. BVD, s r.o., 2006

 

Společnost přátel Jaroslava Ježka
bottom of page