top of page
Společnost přátel Jaroslava Ježka

 

 

 

 

 

 

 

 

Společnost přátel J.J. si klade za cíl šířit umělecký a lidský odkaz Jaroslava Ježka jako hudebního skladatele, dirigenta a pokrokového humanisty. Programem její činnosti jsou aktivity směřující k vytváření veřejně přístupné informační základny o J.J. na webových stránkách, propagace díla J.J., podpora koncertních a inscenačních aktivit a jejich veřejná prezentace, sdružování pořadatelů těchto akcí a partnerů podporujících tyto projekty.

 

Společnost přátel J.J. sdružuje také příznivce tohoto významného českého hudebního skladatele. Aktivity společnosti zahrnují i činnost badatelskou a popularizační, a to na všech úrovních.

Společnost přátel Jaroslava Ježka byla založena z iniciativy Hudební mládeže ČR a Dr. Věry Šustíkové 25. září 2006 v Tmavomodrém pokoji Jaroslava Ježka v Kaprově ulici v Praze. Zakládajícími členy se stali představitelé Hudební mládeže ČR - Jeunesses Musicales, Konzervatoře Jaroslava Ježka, Českého muzea hudby a hudební publicisté. 

bottom of page